Karlštejnská technika na Sardinii

2.-10.10.2014 se Petr účastnil jeskyňářské výpravy na Sardinii. S sebou vedle speleoalpinistické a potápěčské výbavy vezl rovněž tkaninové potrubí a ventilátorovou sestavu, pořízenou původně na větrání karlštejnské studny, viz předchozí články ( 1 a 2). Větrací systém byl určen pro zajištění dýchatelného prostředí v jeskyni Buco, kterou se slovenská část výpravy pokoušela prokopat do zadních partií jeskyně Bue Marino. Jeskyně Buco je v současnosti cca 25m hluboká vertikální plazivka, která své současné hloubky nabyla odtěžením sedimentu v puklině. Původní hloubka byla cca 3m, čest práci italských kolegů. Již první slanění ukázalo, že bez větrání to nepůjde, neboť první kanárek i po krátkém pobytu na dně popisoval jasné příznaky hyperkapnie (otrava CO2).

Kde se berou nedýchatelné plyny v jeskyních, studnách a důlních dílech? Níže je uveden velmi stručný přehled nejčastějších plynů:

Kyslík - O2

U kyslíku se mimo potápění vždy jedná o jeho nedostatek, kyslík je zpravidla spotřebován aerobními procesy nebo spalováním, případně je vytlačen jinými plyny těžšími než vzduch.

Oxid Uhelnatý – CO

CO je lehčí než vzduch a pochází zejména ze spalovacích procesů. K otravám dochází při špatném větrání prostoru, ve kterém je provozováno spalovací zařízení. CO je jedovatý, váže se na hemoglobin a blokuje tedy přenos kyslíku krví.

Oxid uhličitý - CO2

CO2 je těžší než vzduch, proto se může hromadit na dně vertikálních prostorů apod.(psí jeskyně). CO2 vzniká během metabolických procesů (dlouhodobá práce v malých nevětraných prostorech), uvolňováním z minerálních vod (nad hladinou např. Hranické propasti), nebo vzniká během kompostování (tvoří 25-55% bioplynu). CO2 je rovněž zplodinou hoření!

Metan – CH4

Metan je lehčí než vzduch, ve směsi s kyslíkem výbušný (od 4,4-15% vol.). Metan je také nazýván jako důlní plyn, typicky se vyskytuje v uhelných dolech, rovněž se uvolňuje při těžbě zemního plynu. Metan vzniká rovněž při rozkladu organických látek (je hlavní součástí bioplynu 40-75%).

Sirovodík - H2S

Sirovodík je těžší než vzduch a je charakteristický svým typickým zápachem po zkažených vejcích. Vzniká rozkladem organického materiálu (bez přítomnosti kyslíku-anaerobní rozklad). Sirovodík je jedovatý a způsobuje paralýzu dýchacího centra.

CO a metan jsou lehčí než vzduch, proto mají tendenci z vertikálních prostor přirozeně odvětrávat, pokud ovšem není vzduch v „propasti“ výrazně studenější než vzduch venku. Potom termická stratifikace může odvětrání zabránit.

Petr

související

hrad Karlštejn 2013

Klub Pragoaquanaut ve spolupráci s klubem Speleoaqunaut podnikl 4.11.2012 průzkumný sestup do hradní studny na Karleštejně. V roce 2013 se klub na hrad vrátil na doměření a přípravu výstavy.

související

hrad Karlštejn 2012

Klub Pragoaquanaut ve spolupráci s klubem Speleoaqunaut podnikl 4.11.2012 průzkumný sestup do hradní studny na Karleštejně.

Silvestrovský Borek

Rok 2015 jsme zakončili hojnou klubovou účastí na Borku. Voda byla prima, nálada ještě lepší a tak nás neodehnal ani stále vzácnější meteorologický jev - mráz.