lom Kosov 22.4.2018

2.etapa odsolování zbytků karibské soli, klubová akce s velkou účastí členů i nečlenů.

Tonga

Výprava velrybářská kolem Tongy podařila se!

Fiji

Bega Lagoon - žraločí rodeo

Jurisko Vrelo

V loňském roce proběhla expedice do Černé Hory, cílem bylo mimo jiné zmapovat 1. sifon vyvěračky Juriško Vrelo a dle možností pokračovat dále.